Nowości

Proponujemy specjalnie dedykowane ceny towarów i rabaty dla wszystkich placówek Quick

Nasze plac??wki Quick alkohole 24H

Nowoczesna grupa zakupowa QUICK alkohole 24H, dzi?ki uczciwemu podej??ciu do biznesu, ca??y czas pr???nie si? rozwija.

Stale otwieramy kolejne placówki handlowe, jak równie?? zrzeszamy istniej?ce ju?? sklepy pod swoj? mark?.
Aktualna lista sklepów dzia??aj?cych pod mark? QUICK alkohole 24h:

 

 • Kraków ul. Zakopia??ska 117b (P?tla Borek Fa???cki)  NOWY
 • Kraków, ul. Kobierzy??ska 62A????
 • Kraków ul. Lubostro?? 10  NOWY
 • Kraków, ul. Kobierzy??ska 54A 
 • Kraków, Al. 29 Listopada 93 NOWY
 • Kraków, ul. Marcho??ta 28
 • Kraków, ul. Podedworze 2A  
 • Kraków, ul. P??aszowska 12 
 • ??Kraków, o??.Ko??ciuszkowskie 5 
 • Kraków, ul. Jerzmanowskiego 44A NOWY
 • Kraków, ul. Weissa (p?tla autobusowa Azory)
 • Skawina, ul. Kopernika 4B  
 • Skawina, ul. Graniczna 2D  
 • Kraków, ul. Powsta??ców 20  
 • Kraków, ul. Bie??anowska 303 
 • Kraków, ul. Wawelska 22  
 • Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 15C
 • Kraków, o??. Na Stoku 1A  
 • Kraków, ul. S??owia??ska 2 
 • Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 34 
 • Kraków, os. Na Lotnisku 12A 
 • Kraków, ul. Francesco Nullo 33
 • Kraków, os. Wysokie 20D
 • Kraków, ul. Armii Krajowej 77
 • Kraków, ul. Malborska 69  
 • Kraków, ul. ??l?ska 6/2
 • Kraków, ul. Witosa 19A
 • Kraków, ul. Królowej Jadwigi 5
 • Kraków, ul. Bia??oruska 10 (Mini Centrum)  ??
 • Kraków ul. Mackiewicza 2A
 • Kraków, ul. Bojki 4  
 • Kraków, o??. Zgody prz bl. 7 NOWY
 • Kraków, ul. Strzelców 21E NOWY
 • Kraków, ul. My??lenicka 181 WKRÓTCE OTWARCIE
 • K?ty ul. Ko??ciuszki 25 NOWY
 • My??lenice, ul. 3-go Maja 14B
 • Skawina, ul. Ogrody 22A NOWY
 • Skawina, ul. Ko??ciuszki 12  
 • Zabierzów ul. Krakowska 41  
 • Olkusz, Rynek 6  
 • B?dzin, ul. Pi??sudskiego 83  
 • Trzebinia, Wi??niowa b.n.  

Naszym Partnerom ??yczymy jeszcze wi?cej sta??ych i zadowolonych klientów.

Profesjonalna Sieć placówek handlowych QUICK zaprasza do uczciwej współpracy na zasadach partnerskich

Wsp????praca z Quick Alkohole 24

Zapraszamy wszystkich przedsi?biorc??w z bran??y spo??ywczo-monopolowej do wsp????pracy z nowoczesn? grup? zakupow? QUICK alkohole 24

Od 2009 roku z powodzeniem prowadzimy w??asne placówki handlowe pod mark? Quick alkohole 24h i ca??y czas pr???nie si? rozwijamy. Obecnie posiadamy ju?? ponad 40 sklepów, w których ka??dy znajdzie co?? dla siebie i to w atrakcyjnych cenach. Dzi?ki temu nieustannie powi?kszamy grono naszych sta??ych i zadowolonych klientów.

Oferujemy uczciw? wspó??prac? na partnerskich zasadach ka??demu przedsi?biorcy, który chce zwi?kszy? rentowno??? prowadzonych przez siebie sklepów, wzgl?dnie przymierza si? dopiero do otwarcia w??asnej placówki handlowej.

Z uwagi na fakt, i?? jeste??my zwi?zani umowami handlowymi z najwi?kszymi producentami i hurtownikami z bran??y spo??ywczo-monopolowej w Polsce, ka??demu Partnerowi jeste??my w stanie zagwarantowa? dost?p do asortymentu po wysoce konkurencyjnych cenach.

Do???cz do nas, a pomo??emy Ci otworzy? nowe punkty handlowe oraz zapewnimy opiek? nad ju?? dzia??aj?cymi sklepami pod mark? Quick alkohole 24h.

Prosimy o kontakt wszystkich przedsi?biorców, którzy chc? powi?kszy? swoje zyski: 793-775-400

Współpracujemy z największymi producentami oraz hurtowniami w Polsce

Nasi partnerzy

Zapraszamy do UCZCIWEJ współpracy

Kontakt

Marcin Niemiec

Dyrektor ds. rozwoju sieci Quick alkohole 24h

 • grupaquick24@gmail.com

 • 793-775-400

Micha?? Kowalski

Dyrektor ds. handlowych sieci Quick alkohole 24h

 • michal.kowalski@quick-24.pl

 • 504 081 806

Mariola Piotrowska

Dzia?? kadr Quick alkohole 24h

 • kadry@quick-24.pl

 • 505 144 887

Agnieszka Bugajska

Dzia?? Kadr Quick 24

 • koordynator@quick-24.pl

 • 518-788-118


Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Wyślij

 

18+

Ostrzeżenie!

Strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich!