Nowości

Proponujemy specjalnie dedykowane ceny towarów i rabaty dla wszystkich placówek Quick

Nasze plac??wki Quick alkohole 24H

Nowoczesna grupa zakupowa QUICK alkohole 24H, dzi�?ki uczciwemu podej??ciu do biznesu, ca??y czas pr�???nie si�? rozwija.

Stale otwieramy kolejne placówki handlowe, jak równie?? zrzeszamy istniej�?ce ju?? sklepy pod swoj�? mark�?.
Aktualna lista sklepów dzia??aj�?cych pod mark�? QUICK alkohole 24h:

 

 • Zakopane ul. Kościuszki 6 NOWY
 • Miechów ul. Wesoła 8 NOWY
 • Kraków ul Wolska 7B NOWY
 • Kraków ul. Zakopianska 117b (Petla Borek Falecki)  
 • Kraków, ul. Kobierzynska 62A�??
 • Kraków ul. Lubostron 10  
 • Kraków, ul. Kobierzynska 54A 
 • Kraków, ul. Marcholta 28
 • Kraków, ul. Podedworze 2A  
 • Kraków, ul. Plaszowska 12 
 • Kraków, os.Kosciuszkowskie 5 
 • Kraków, ul. Jerzmanowskiego 44A 
 • Kraków, ul. Weissa (petla autobusowa Azory)
 • Skawina, ul. Kopernika 4B  
 • Skawina, ul. Graniczna 2D  
 • Kraków, ul. Powstanców 20  
 • Kraków, ul. Biezanowska 303 
 • Kraków, ul. Wawelska 22  
 • Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 15C
 • Kraków, os. Na Stoku 1A  
 • Kraków, ul. Slowianska 2 
 • Kraków, os. Na Lotnisku 12A 
 • Kraków, ul. Francesco Nullo 33
 • Kraków, os. Wysokie 20D
 • Kraków, ul. Armii Krajowej 77
 • Kraków, ul. Malborska 69  
 • Kraków, ul. Slaska 6/2
 • Kraków, ul. Witosa 19A
 • Kraków, ul. Królowej Jadwigi 5
 • Kraków, ul. Bialoruska 10 (Mini Centrum)  
 • Kraków ul. Mackiewicza 2A
 • Kraków, ul. Bojki 4  
 • Kraków, o?s. Zgody prz bl. 7 
 • Kraków, ul. Strzelców 21E 
 • Kety ul. Kosciuszki 25 
 • Myslenice, ul. 3-go Maja 14B
 • Skawina, ul. Ogrody 22A 
 • Skawina, ul. Kosciuszki 12  
 • Zabierzów ul. Krakowska 41   
 • Bedzin, ul. Pilsudskiego 83  
 • Trzebinia, ul Wisniowa b.n.  

Naszym Partnerom ??yczymy jeszcze wi�?cej sta??ych i zadowolonych klientów.

Profesjonalna Sieć placówek handlowych QUICK zaprasza do uczciwej współpracy na zasadach partnerskich

Wsp????praca z Quick Alkohole 24

Zapraszamy wszystkich przedsi?biorc??w z bran??y spo??ywczo-monopolowej do wsp????pracy z nowoczesn? grup? zakupow? QUICK alkohole 24

Od 2009 roku z powodzeniem prowadzimy w??asne placówki handlowe pod mark? Quick alkohole 24h i ca??y czas pr???nie si? rozwijamy. Obecnie posiadamy ju?? ponad 40 sklepów, w których ka??dy znajdzie co?? dla siebie i to w atrakcyjnych cenach. Dzi?ki temu nieustannie powi?kszamy grono naszych sta??ych i zadowolonych klientów.

Oferujemy uczciw? wspó??prac? na partnerskich zasadach ka??demu przedsi?biorcy, który chce zwi?kszy? rentowno??? prowadzonych przez siebie sklepów, wzgl?dnie przymierza si? dopiero do otwarcia w??asnej placówki handlowej.

Z uwagi na fakt, i?? jeste??my zwi?zani umowami handlowymi z najwi?kszymi producentami i hurtownikami z bran??y spo??ywczo-monopolowej w Polsce, ka??demu Partnerowi jeste??my w stanie zagwarantowa? dost?p do asortymentu po wysoce konkurencyjnych cenach.

Do???cz do nas, a pomo??emy Ci otworzy? nowe punkty handlowe oraz zapewnimy opiek? nad ju?? dzia??aj?cymi sklepami pod mark? Quick alkohole 24h.

Prosimy o kontakt wszystkich przedsi?biorców, którzy chc? powi?kszy? swoje zyski: 793-775-400

Współpracujemy z największymi producentami oraz hurtowniami w Polsce

Nasi partnerzy

Zapraszamy do UCZCIWEJ współpracy

Kontakt

Marcin Niemiec

Dyrektor ds. rozwoju sieci Quick alkohole 24h

 • grupaquick24@gmail.com

 • 793-775-400

Micha?? Kowalski

Dyrektor ds. handlowych sieci Quick alkohole 24h

 • michal.kowalski@quick-24.pl

 • 504 081 806

Mariola Piotrowska

Dzia?? kadr Quick alkohole 24h

 • kadry@quick-24.pl

 • 505 144 887

Agnieszka Bugajska

Dzia?? Kadr Quick 24

 • koordynator@quick-24.pl

 • 518-788-118


Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Wyślij

 

18+

Ostrzeżenie!

Strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich!